Bredband


Vi kan idag leverera bredband i dom flesta stadsnät i Sverige. Allt från 10 till 1000 Mbit/s

Fiber


Vi kan idag lösa fiber nästan över allt. Med egen fiber in finns det få begränsningar på kapacitet.

Redundans


Idag är vi beroende av internet för att företag skall fungera. Med vår redundans tjänst kan vi erbjuda flera vägar att nå internet. Allt utan att ni behöver fundera. Det bara fungerar!

Radiolänk


Dit vi idag inte når med fiber kan vi erbjuda kosntadseffektiva radiolänklösningar.